ПРО КОМПАНІЮ

    Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ДЕФЕНДЕР.АМ» (Код ЄДРПОУ 38239944)  — професійний учасник фондового ринку України.  Єчленом Української асоціації інвестиційного бізнесу.   Ліцензія серії АЕ № 294600 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,  11 листопада 2014 року; строк дії з 24 грудня 2012 р. - необмежений. Компанія має свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, дата включення до реєстру- 28.01.2013 року.Витяг з Єдиного державногореєстру

ПОСЛУГИ

    ТОВ «КУА «ДЕФЕНДЕР.АМ» є професійним учасником фондового ринку України, має винятковий вид діяльності - управління активами інституційних інвесторів, має статус небанківської фінансової установи та ліцензується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.
    ТОВ «КУА «ДЕФЕНДЕР.АМ» пропонує рішення щодо накопичення та збереження Вашого капіталу. Поєднання можливостей та досвіду спеціалістів компанії в сфері управління активами є основою для успішної співпраці. Метою діяльності Товариства є залучення інвестицій на фінансовий та фондовий ринок України та управління активами інституційних та приватних інвесторів.

ФОНДИ В УПРАВЛІННІ

    Інвестиційною стратегією фонду передбачено розміщення коштів інвесторів в цінні папери і інструменти грошового ринку України.
    Основне завдання Фонду – досягнення максимального приросту капіталу інвесторів, тобто досягнення максимального доходу.
  • ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІНВЕНТУМ»

Дата та номер свідоцтва про внесення фонду до Реєстру ІСІ: 26.02.2013, свідоцтво №00170; Реєстраційний код за Реєстром ІСІ: 23300170

Дата реєстрації випуску цінних паперів, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації випуску 31.10.2013 року, №00545 від 31.10.2013 року

Зберігач: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЙСТЕР БРОК», ЄДРПОУ 21608094

Аудитор: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД», ЄДРПОУ 20071290

Свідоцтво про реєстраціювипуску інвестиційних сертифікатів ПІФ Інвентум

Незалежний оцінювач: Фізична особа -підприємець Гудзь Олена Василівна.
  • ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОЛІМПІК»

Дата та номер свідоцтва про внесення фонду до Реєстру ІСІ: 14.03.2013, свідоцтво №00195; Реєстраційний код за Реєстром ІСІ: 23300195

Дата реєстрації випуску цінних паперів, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації випуску 07.08.2013 року, №00438 від 07.08.2013 року

Зберігач: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЙСТЕР БРОК», ЄДРПОУ 21608094

Аудитор : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД», ЄДРПОУ 20071290

Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів ПІФ Олімпік

Незалежний оцінювач: Фізична особа -підприємець Гудзь Олена Василівна.
  • ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРОФІТ»

Дата та номер свідоцтва про внесення фонду до Реєстру ІСІ: 24.10.2013, свідоцтво №00242; Реєстраційний код за Реєстром ІСІ: 23300242

Дата реєстрації випуску цінних паперів, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації випуску 09.10.2014 року, №00664 від 09.10.2014 року

Зберігач: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЙСТЕР БРОК», ЄДРПОУ 21608094

Аудитор : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД», ЄДРПОУ 20071290

Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів ПІФ ПРОФІТ

Незалежний оцінювач: Фізична особа -підприємець Гудзь Олена Василівна.

  • ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АРБОР»

Дата та номер свідоцтва про внесення фонду до Реєстру ІСІ: 25.04.2014, свідоцтво №00278; Реєстраційний код за Реєстром ІСІ: 23300278

Дата реєстрації випуску цінних паперів номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації випуску 03.07.2014 року, №00628 від 03.07.2014 року

Зберігач: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЙСТЕР БРОК», ЄДРПОУ 21608094

Аудитор : ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД», ЄДРПОУ 20071290

Свідоцтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів ПІФ АРБОР

Незалежний оцінювач: Фізична особа -підприємець Гудзь Олена Василівна.


Свідоцтво про внесеннядо ЄДРІСІ Інвентум                    Свідоцтво про внесеннядо ЄДРІСІ Олімпік


Свідоцтво про внесеннядо ЄДРІСІ Профіт                       Свідоцтво про внесеннядо ЄДРІСІ Арбор